Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

07:56
2968 eb53 500

August 20 2017

21:37
21:36
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife viakhal khal
21:35
Reposted fromworst-case worst-case viakhal khal

August 19 2017

19:40
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaPoranny Poranny
19:40
7598 2225
19:38
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagreywolf greywolf

August 14 2017

19:14
4319 f55b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 12 2017

21:46
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatruustme truustme
21:43
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viakhal khal
21:41

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle
21:33
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakhal khal
21:33
Reposted fromshakeme shakeme viakhal khal
21:33
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viakhal khal

August 05 2017

21:25

August 04 2017

19:59
0257 2fd7
Reposted fromnosmile nosmile viaHoHo HoHo
15:31
3322 a6da
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viakhal khal

August 03 2017

17:59
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak viajesuismadeleine jesuismadeleine

August 02 2017

21:49
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viapoolun poolun
21:47
9632 04e9
Reposted fromrevalie revalie viasilentsoul silentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl