Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

22:00

February 18 2018

20:11
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 viaunmadebeds unmadebeds

February 16 2018

22:22
3678 5c0a 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viakudi kudi
19:40

February 14 2018

22:30
22:29
0055 481e
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viakikkeer kikkeer

February 13 2018

21:37

February 12 2018

21:23
Kiedy już myślisz, że jako tako dogadałaś się z samą sobą, wygrywasz jakieś mniejsze bitwy w swojej głowie i wszystko zaczyna małymi krokami iść w dobrą stronę, nagle się budzisz. I chciałabyś zasnąć z powrotem, bo nie widzisz żadnego powodu dla którego miałabyś wstać, i zrobić te wszystkie niesamowite rzeczy o których myślałaś jeszcze kilka godzin wcześniej. Jesteś głodna więc wstajesz, robisz kilka rzeczy mechanicznie, myślisz o wyjściu do ludzi, ale lepszym pomysłem jest pójście spać, boli Cię głowa, to przecież idealne wytłumaczenie dla którego możesz przeleżeć połowę dnia. Chciałabyś zrobić wszystko, ale nie robisz nic, i znów głupio się tłumaczysz sama przed sobą, że jutro będzie inaczej.
Reposted bygive--me--lovetobecontinuedmyrlanailiniinmybetterworldCannonballnatoryalliwantisyoubzduraavooidirbjarbirbicannotrememberodnowamysteryblackcatzabkairbjarbirblottibluebellnieodwzajemnionezupsongingerowaanezavisanSaluteniskowoendlesslove16persona-non-grataAnneBonnyTewiheavencanwaitSurvivedGirlewexlinaapatycznaczekoladowezatraceniehereyesbadbloodbrightdiamond

February 10 2018

22:42
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi

February 09 2018

19:39
19:39
2398 1553
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
19:38
0842 ec3b 500
Reposted from777727772 777727772 viahormeza hormeza
19:38
19:37
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viahormeza hormeza
19:37
Angels Landing
19:27
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:27
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 06 2018

21:02
1601 7006
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viacorvax corvax

February 05 2018

21:33
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viamyszkaminnie myszkaminnie
18:58
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl