Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

18:54
0051 35fb 500
Reposted fromprecious precious

April 21 2017

17:53
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

April 20 2017

19:50
6051 f756
19:40
Lost in translation.
17:47
0627 204c
17:41
4402 00f5 500
Reposted fromborderme borderme viakrzysk krzysk
17:40
2361 4b4b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viabrzask brzask

April 19 2017

21:24
Reposted fromkrzysk krzysk

April 18 2017

21:26
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk

April 17 2017

23:41
Play fullscreen
I had all and then most of you, some and now none of you
Reposted fromaletodelio aletodelio viacorvax corvax

April 16 2017

19:27
4686 9cfd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
19:27
1731 d7bb 500
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate
19:26
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viabrzask brzask
19:21
9574 47f9
19:20
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask

April 15 2017

19:49
0981 fee8

April 14 2017

20:53
6633 4886

April 12 2017

19:06
8131 9bc5
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabrzask brzask

April 10 2017

10:56
6937 965b 500
Reposted fromturquoise turquoise viagreywolf greywolf

April 09 2017

10:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl