Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2019

09:25
Poczułam się, jakbym znów była małą dziewczynką. Najlepszy powrót do dzieciństwa. 

July 17 2019

10:56
10:56
Reposted fromshakeme shakeme viagreywolf greywolf
10:55
1901 3981
Reposted frompunisher punisher viagreywolf greywolf

July 16 2019

20:45
Istnieje coś takiego jak statyw i samowyzwalacz, i problem znika. 
10:29
10:29
6042 54c1 500
Reposted fromkattrina kattrina viacarmenluna carmenluna
10:28
9899 3b35 500
Droga na Skrzyczne 13.07.2019 Góry najlepsze lekarstwo na burdel w głowie. Plecak na plecy, wielki uśmiech na twarzy.  Deszcz, grad nic nie przeszkadza ani jednej suchej nitki na sobie. I te chwile mnie właśnie upewniają, że właśnie to chcę robić w życiu.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

July 10 2019

15:49
8009 fb21 500
Reposted fromsavatage savatage viaVostok Vostok
15:34
8453 4345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaegzystencja egzystencja

July 09 2019

20:35
6260 5c04 500
Reposted fromslodziak slodziak viagreywolf greywolf
20:35
0954 fbff 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viahormeza hormeza

June 30 2019

20:24
20:22
6318 4f90 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
20:20

June 29 2019

19:59
19:58
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
19:58
7714 5b12 500
19:57

June 28 2019

18:37
6932 5b05 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl