Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

12:31
5712 59d2
Reposted fromsexonadeathbed sexonadeathbed viapoolun poolun
12:29
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaMerrry98 Merrry98

April 02 2017

20:15
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera

March 31 2017

21:36
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawiecznosci wiecznosci
21:33
4399 6b83 500

practicalexperience:

Havana, Cuba, North America, 2015
by brentonsalo

Reposted fromtwice twice viafrauvermeer frauvermeer
21:31
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiecznosci wiecznosci
21:29
21:29

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viawiecznosci wiecznosci
21:28
1585 c2c4
Reposted fromhelterskelter helterskelter viawiecznosci wiecznosci
15:34

March 30 2017

21:42
18:18
3260 359a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viashorty shorty

March 29 2017

22:09
3042 20e8
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatulele tulele
22:07
21:44
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix
21:34
5325 c096
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaanncey anncey
21:31
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaxannabelle xannabelle
21:26
1711 6db0 500
Reposted frompeper peper viakoralina koralina

March 28 2017

18:30
Reposted fromthetemple thetemple viacorvax corvax

March 27 2017

17:23
9518 0e8a 500
Reposted fromStarorchids Starorchids viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl