Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

21:15
5019 b66f 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viahereyes hereyes
21:10
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne

May 15 2017

15:57
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMerrry98 Merrry98
14:11

May 12 2017

21:23
2794 f1d6
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
21:20
5758 ba34 500
Reposted fromkrzysk krzysk

May 10 2017

18:56
6857 980b 500

May 07 2017

20:06
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
15:43
Reposted fromFlau Flau viapersona-non-grata persona-non-grata

May 05 2017

21:32
Reposted fromsilence89 silence89 viaimpulsivee impulsivee
21:28
5702 9ffb
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viayanek yanek

May 04 2017

21:27
2531 9269
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viajeannes jeannes
21:25

April 24 2017

15:51
0416 2cbe 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
14:04
14:04

April 23 2017

19:46
19:46
2872 cce8 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viapamieciodlegle pamieciodlegle

April 22 2017

18:54
0051 35fb 500
Reposted fromprecious precious

April 21 2017

17:53
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl