Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

14:55
3539 5b99 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawildhorses wildhorses
14:53
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawildhorses wildhorses

August 25 2017

21:04
3993 4882
Reposted frommarzyciel marzyciel viakashkash kashkash
21:02
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viayanek yanek

August 23 2017

13:09
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viaolalaa olalaa

August 22 2017

21:59
Nigdy nie mówiła za dużo, drażnili ją ludzie, którzy nie przestawali gadać. Jakby bali się, że jeśli na chwilę zamilkną, zostanie im odcięty dopływ tlenu, a inni ludzie o nich zapomną. Tak jakby istniało się tylko poprzez słowa.
— Mikołaj Łoziński "Reisefieber"

August 21 2017

07:56
2968 eb53 500

August 20 2017

21:37
21:36
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife vianieobecnosc nieobecnosc
21:35

August 19 2017

19:40
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaPoranny Poranny
19:40
7598 2225
19:38
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagreywolf greywolf

August 14 2017

19:14
4319 f55b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 12 2017

21:46
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatruustme truustme
21:43
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth vianieobecnosc nieobecnosc
21:41

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle
21:33
21:33
21:33
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl