Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

20:21
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagregorczykm gregorczykm
20:12
19:39
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viagreywolf greywolf
12:44
7224 c86d 500
Reposted fromRowena Rowena viaincomperta incomperta
10:51
7414 fbeb
Reposted frominto-black into-black vialottibluebell lottibluebell
09:49
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie
09:49
5738 939c
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovvie lovvie

February 22 2020

19:33
6712 3f81 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
19:19
4898 3ed7
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
18:31
5271 f559 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
18:21
4387 fa25 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa

February 21 2020

20:30
Yes, be patient with me. My heart is heavy.
Albert Camus, The Possessed: A Play  (via m-as-tu-vu)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheavencanwait heavencanwait

February 20 2020

18:43
9023 53a8 500

February 19 2020

20:36
1987 c3c1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahormeza hormeza
11:35

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

February 16 2020

20:17
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaheavencanwait heavencanwait
12:35
12:23
5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viastonerr stonerr
12:21
9495 3461 500
Reposted fromsoftboi softboi viastonerr stonerr
12:17
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl